ChristenUnie stelt vragen over aanpak kindermishandeling

vrijdag 15 december 2017 17:36

De ChristenUnie wil weten hoe de stand van zaken is rondom de aanpak van kindermishandeling in de gemeente Stadskanaal. Daarover heeft raadslid Frits van der Heide van de ChristenUnie vragen gesteld aan het college van B&W. “Er is ten opzichte van 2014 weliswaar een stijgende lijn zichtbaar bij gemeenten, maar tegelijk zijn er nog voldoende verbeterpunten aan te wijzen” aldus Van der Heide.

Zo wil de ChristenUnie weten of de gemeente Stadskanaal al aangesloten is bij de ‘Monitor aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld’ van het Nederlands Jeugdinstituut. Effectief gemeentebeleid gericht op kindermishandeling en huiselijk geweld begint met het in kaart brengen van de huidige situatie in een gemeente. In de Provincie Drenthe bijvoorbeeld zijn 100% van de gemeente hierbij al aangesloten, dat is onze provincie nog niet het geval.

“Als de gemeente Stadskanaal nog niet aangesloten is bij deze monitor dan willen we dat ze dat op een niet al te lange termijn wel gaan doen” zegt Van der Heide. Aanleiding voor deze schriftelijke vragen, die op vrijdag 15 december zijn ingediend, is onder meer het op 20 november 2017 uitgebrachte onderzoek ‘De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling’.

Ook zegt de Kinderombudsvrouw dat er nog steeds gemeenten zijn die geen of nauwelijks preventiebeleid hebben. Ook hebben de meeste gemeenten de risicogroepen voor kindermishandeling beperkt in beeld. Er gebeurt dus meer aan preventie, maar we weten niet of het de kinderen en ouders bereikt die het nodig hebben. De ChristenUnie is dus benieuwd naar de antwoorden op de stand van zaken in de gemeente Stadskanaal.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stelt vragen over aanpak kindermishandeling'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.