Een zegen en een verantwoordelijkheid

pers bericht 28-05-18 - grootmaandag 28 mei 2018 18:53

Iets meer dan twee maanden zijn verstreken sinds de gemeenteraadsverkiezingen. Nog steeds zijn we elke keer dat we elkaar als fractie, steunfractie en/of wethouder ontmoeten weer blij en dankbaar dat we met zoveel mensen hier in Stadskanaal het geluid van de Christelijke politiek mogen uitdragen. Het is een ongelooflijke zegen.

De afgelopen twee maanden hebben naast alle spelende moeilijke zaken rond bijvoorbeeld de jeugdzorg, Refaja en het AZC Musselkanaal, grotendeels in het teken gestaan van de totstandkoming van een coalitie en een college. Al redelijk vroeg werd duidelijk dat ChristenUnie en CDA daar samen onderdeel van uit zouden gaan maken, nu we ieder 5 zetels in de raad hebben. Informateur Bert Nederveen heeft geadviseerd om daar de SP en de VVD aan toe te voegen.

Van 17 april tot en met 17 mei mocht ik als formateur proberen een inhoudelijk akkoord op te stellen met die vier partijen. Dat is goed gelukt. Er ligt een ambitieus, hoopvol en realistisch document dat voldoende helderheid biedt over onze gezamenlijke doelen en afspraken en tevens ruimte biedt om ieder het eigen geluid te laten horen in deze veelkleurige constellatie en ook de samenwerking met de overige partijen in de raad te zoeken. U kunt het document hier lezen. Als ChristenUnielid ben ik blij voor de nadruk die er ligt op enerzijds het willen helpen en ondersteunen van kwetsbare mensen en de focus op talent, en anderzijds op de gedegen bestuurs- en financiële paragrafen. Op de hoopvol realistische insteek op hoofdlijnen en de concreetheid in 37 ambities!

Afgelopen woensdag is het nieuwe college geïnstalleerd. Daarmee viel mijn zetel in de raad vrij, die door Guurtje van der Heide weer is ingenomen. Naast haar werd ook onze nieuwe fractieondersteuner en commissielid Jelmer van der Veen beëdigd. Een feestelijke avond, waarna we inmiddels 7 beëdigde (!) ChristenUnievertegenwoordigers hebben in de gemeente Stadskanaal. Prachtig. Een zegen. En ook een verantwoordelijkheid. Ik wil u daarom vragen: blijf ons steunen, inhoudelijk via mailtjes, berichtjes, appjes en gesprekken, door lid te worden als u dat nog niet bent, maar vooral ook in gebed, dat de zegen van dit grote aantal vertegenwoordigers ook tot een zegen voor de gemeente als geheel mag zijn.

Hartelijke groet,
Johan Hamster

Bron Foto: Dagblad van het Noorden

« Terug

Reacties op 'Een zegen en een verantwoordelijkheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.