Uitnodiging: Afdelingsvergadering ChristenUnie Stadskanaal op donderdag 24 oktober 2019

CU-ImpactLogo-in-vierkant-RGB.jpgzaterdag 05 oktober 2019 17:02

Aan de leden van de ChristenUnie afdeling Stadskanaal.

Uitnodiging voor een afdelingsvergadering van ChristenUnie Stadskanaal
op donderdag 24 oktober 2019

Plaats: zaal bij “De Lichtbron”, Navolaan 28 in Stadskanaal.

Tijd: 19.45 uur.

Agenda

Huishoudelijk gedeelte

1. Opening.

2. Vaststellen notulen van de afdelingsvergadering van 4 april 2019.

3. Mededelingen.

4. Financiën.
- Goedkeuring begroting 2020.

Hoofdonderwerp van deze afdelingsvergadering: HET WATERSCHAP

5. Het waterschap.
U woont in een gebied waar het waterschap Hunze en Aa’s diverse taken uitvoert.
Weet u welke taken dat allemaal zijn? Wij komen er allemaal wel mee in aanraking
en betalen ook verschillende heffingen aan het waterschap.
De heer T. Douwstra, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s,
geeft een presentatie over allerlei zaken waar een waterschap mee te maken heeft.

6. Actuele zaken uit de gemeentepolitiek.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Namens het bestuur van de ChristenUnie afdeling Stadskanaal,

H. Schoemaker, secretaris


Tip: neemt u ook gerust andere belangstellenden mee naar deze interessante avond.

« Terug

Reacties op 'Uitnodiging: Afdelingsvergadering ChristenUnie Stadskanaal op donderdag 24 oktober 2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.