Blog

Start nieuw politiek jaar

En deze week was het dan weer zover. De eerste raadsvergadering van dit nieuwe politieke seizoen was een feit. Met een heugelijk feit: we hebben weer een burgemeester, ze werd hartelijk welkom geheten. Na een aantal maanden waarin 2e loco-burgemeester Goziena Bronger en onze eigen wethouder en loco-burgemeester Johan Hamster het voortreffelijk hebben waargenomen.

Burgemeester Froukje de Jonge, ja ook met friese wortels, werd op maandag 3 september beëdigd door Commissaris der Koning René Paas.
Diezelfde week mocht ik haar ontvangen bij mijn woning, waarna ik haar naast mijn gezin ook heb laten kennis maken met Onstwedde. Volgens mij kwam de boodschap wel over dat het een bijzonder diamantje is in onze gemeente. Zuinig op zijn dus. Het was een hele hartelijke ontmoeting met een warme en hartelijke vrouw.

En ondanks dat het deze week zover was dat de eerste raadsvergadering plaatsvond na het reces, was deze al eerder voorbij voor mij en vele anderen.
Die week waren de eerste werkbezoeken alweer een feit. En op 10 september stond de eerste raadscommissie op de agenda. We kregen van directeur Grietje Kalfsbeek het fijne te horen over het koersdocument Wedeka en van Unitchef Jos Bruining van de politie kregen we de cijfers over criminaliteit en veiligheid in de gemeente Stadskanaal. Want in oktober staan de politieprioriteiten op de agenda.

Ook deze week waren er werkbezoeken te over. Naast een bezoek aan Welstad met gepassioneerde pitches (presentaties) van diverse medewerkers kregen we een indruk van de vele taken van het wekzijnswerk van Welstad, die overigens dit jaar al 30 (!) jaar bestaan.
Samen met raadslid Ingrid Sterenborg ging ik de woensdag op stap naar Veele. Daar waren we op uitnodiging van de gebiedscommissie Westerwolde in het gebouw van Waterschap Hunze & Aa’s.
Deze ochtend stond met name in het teken van de voortgang en veranderingen die er de afgelopen zijn geweest m.b.t. de hermeandering en dus de herinrichting van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Verder een bezoek aan het gebied Westeresch, met uitleg over het project natuurinclusieve landbouw.

’s Middags ging het natuurgedeelte verder in de vorm van energiebesparing en groene energieopwekking. Op uitnodiging van en samen met de Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie gingen we langs Kardinge (opwekking energie via biomassa), Zuidwolde (windenergie bij een agrarisch bedrijf) en Zuidbroek (energiecoöperatie SunBrouck). Lees er hier meer over.
Tot slot van deze drukke politieke week was vrijdag volledig gereserveerd voor de raadsexcursie.
Waaronder een bezoek aan de STAR in Stadskanaal, een rondgang door Musselkanaal met de dorpsbelangenvereniging aldaar, uitleg bij Gasterij Smeerling door Reina Boels. Zij is dagdagelijks bezig met het implementeren van duurzaamheid en MVO in organisaties. Ze vertelde ons o.a. over het Koploperproject waarin organisaties de kans wordt geboden om effectief en duurzaam te ondernemen.
Met dit verhaal in ons achterhoofd ging de reis met de bus alweer verder. Naar Alteveer. Daar kregen we uitleg over het reilen en zeilen bij de Ruilwinkel Alteveer. Een voorbeeld pur sang  van het oppakken door vrijwilligers nadat een gemeenschappelijk gebouw leeg kwam te staan. Een succes.
De laatste stop van de excursie was het Mercurius Business Park, formerly know as het Philipsterrein.
Daar werden we bijgesproken door ondernemer Ben Timmermans die samen met de heren Top en Krans de nieuwe eigenaren zijn van het terrein waar nu druk werd gewerkt aan het zonnepark.
Ook gaf hij een doorkijkje naar de nog te ontwikkelen Innovatiehub ofwel Innovatiewerkplaats.
Mooie, goede, maar dus ook noodzakelijke ontwikkelingen. Er is een groot gebrek aan praktisch opgeleide mensen.

Tot slot, voordat ik het vergeet te noemen; naast alles wat beter kan en waar we scherp op zijn mogen we ook wel eens stil staan bij dingen die bovenmatig goed gaan, zoals de communicatie en bereikbaarheid: “Gemeente Stadskanaal reageert het snelst”. En vergeet ook niet om een bezoekje te brengen aan de vernieuwde website van de gemeente Stadskanaal.

Dan een vooruitblik. De eerste dag van oktober, a.s. maandag, staat er een raadscommissie gepland over de blijverslening. Voortkomend uit het koersdocument “Stadskanaal Koersvast: Nait soezen, moar doun”. Waarin de wens werd uitgesproken dat men langer thuis moet kunnen blijven wonen.
Op de langere termijnagenda staat er een raadsvergadering voor 15 oktober en 12 november.

Persoonlijk kijk ik ook uit naar de najaarsvergadering van de Provinciale Staten van de ChristenUnie op donderdag 18 oktober. Hier wordt de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezingen van 20 maart 2019.

Een volgende blog wordt vast en zeker korter en met een aantal hyperlinks minder :-D

Hartelijke groet en shalom,

Frits.

Op weg naar de verkiezingen (deel II)

Het zijn dynamische tijden. Oftewel, er gebeurd veel.
In de wereld, maar toch ook zeker op gemeentelijk gebied.

Werk
Een kleine opsomming;
We mochten als gemeenteraad instemmen met een financiering voor de aanpak van het centrum van Stadskanaal, wat naast een regiofunctie ook een enorme werkgelegenheid behelst.

We konden lezen dat de gemeente en UWV voor 1700 mensen werk hebben gevonden in 2017 in de regio Oost-Groningen. Honderd meer dan het jaar ervoor.
Het Ubbo Emmius heeft de samenwerking met regionale bedrijven uitgebreid. Zo gaan leerlingen van het Praktijkonderwijs aan de slag met een échte opdracht voor een écht bedrijf. Dat is nog eens theorie in de praktijk brengen. Chapeau voor deze activering voor een leefbare arbeidsmarkt in Zuid-Oost Groningen.
Steeds meer scholen krijgen het KiVa-keurmerk. Wat zeggen wil zeggen dat de scholen werk willen maken van het tegengaan van pesten en de sociale veiligheid willen versterken. Enorm belangrijk op die leeftijd!

Naastenliefde in de praktijk, zou ik willen zeggen.

Mensenhandel
En waar ik mee wil eindigen in dit rijtje: onze motie, welke we samen met de SP, PvdA en CDA hebben ingediend, om werk te maken van bewustwording en het signaleren van de problematiek in de gedwongen prostitutie en mensenhandel is bijna raadsbreed aangenomen. Alleen D66 en Gemeentebelangen stemden tegen.
Deze week bleek maar weer dat het enorm belangrijk is om dit op de gemeentelijke agenda te zetten.
Zo stond er een artikel in het DvhN van 9 februari genaamd “Zorgwekkend: meisjes van elf de prostitutie in”.
Wat een titel van een artikel. In en in triest. Fier Friesland wil een behandelcentrum voor uitgebuite jongens, want voor jongensslachtoffers is er nauwelijks gespecialiseerde hulp beschikbaar.
Belangrijkste signaal in dit artikel vond ik de uitspraak van woordvoerster van Fier Esther: “Maar het belangrijkste is dat de maatschappij de problemen onderkent die er zijn rond illegale prostitutie en mensenhandel. Dit moet echt prioriteit krijgen”.
Dat sluit naadloos aan bij de tekst van onze motie: “Verzoekt het college om bewustwordingsbijeenkomsten over gedwongen prostitutie en mensenhandel te organiseren voor gemeenteambtenaren en hulp- en zorgorganisaties”. Daar moet immers allereerst de problemen onderkent worden en de kennis en kunde aanwezig zijn. Verder verzochten wij het college om ook te onderzoeken welke mogelijkheden hiernaast er nog meer zijn om de aandacht en het bewustzijn van gedwongen prostitutie en mensenhandel te vergroten. Dat is dan stap twee.

Campagne en startavond
Het politieke werk gaat dus gewoon door naast de campagne die ook aan de gang is. Immers de titel van deze blog is ‘op weg naar de verkiezingen’. En dat is over 5 weken al zo ver! 21 maart mogen we naar de stembus.
Op donderdag 22 februari starten wij deze slotfase van de campagne met een avond over Waardevolle campagne. Dit zal plaats vinden in de GKV aan de Musselweg 66 te Mussel om 20.00uur.
Naast een gospelkoor, een inspirerende spreker en wethouder Johan Hamster in persoon en op het scherm met zijn Vlogs (!) zal ook lijsttrekker Bert van Beek ingaan op wat deze campagne nu Waardevol maakt en waarom het zich onderscheid van de overige 9 partijen die meedoen aan deze verkiezingen.

Een mooi voorbeeldje van campagnetijd las ik op 1 februari op de tijdlijn van het twitteraccount van Johan Hamster: “Gisteravond bij thuiskomst: “Pappa, hou je van je werk? Ik: “Ja!” Zoon, die wijst naar 17 dozen in de gang: “Dat komt goed uit, er staat een hoop werk in de gang!” #campagne
Die opmerking kwam mij niet onbekend voor.

Komende weken
Vooruitkijkend staan er de komende weken een werkbezoek gepland, fractievergadering, raadsvergadering, bezoeken aan Steunstee/ ouderen, nieuwe CU-Nieuwsbrief, campagneavond, verkiezingsavond voor jongeren en staan we op de markten in o.a. Musselkanaal en Stadskanaal. Ik kijk er naar uit!


Frits van der Heide
Raadslid ChristenUnie Stadskanaal

Op weg naar de verkiezingen (deel I)

En dan is het 2018.
Een jaar met nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Dat schrijf ik op de zogenaamde ‘blue Monday’. Ook wel deprimaandag genoemd. Qua weer klopt dat trouwens. Ook als je kijkt naar het aantal mensen in Nederland dat antidepressiva slikt. Een duizelingwekkende 1,1 miljoen mensen.
Na het lezen van het boek van Mike Boddé, genaamd ‘Pil’, ben ik daar iets anders naar gaan kijken.
Een leestip.

Maar toch. Veel mensen die hiervoor medicatie moeten slikken en hoogstwaarschijnlijk zijn er nog mensen die het leven niet meer als ‘Waardevol’ zien.
En ‘Waardevol’ schrijf ik bewust even zo. Het is namelijk onze titel van het verkiezingsprogramma en ook het thema in de ChristenUnie-campagne. Maar ook ‘Hoopvol Realistisch’ geschreven. Daarvan afgeleid is de titel van het boek geschreven door fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer Gert Jan Segers, genaamd ‘Hoop’ met als ondertitel ‘voor een verdeeld land’. Een tweede leestip!

Maar ik dwaal af.
Waardevol.  Het verkiezingsprogramma beginnen we heel bewust met Psalm 127. Het eerste vers daarvan. Voor mij heeft het een extra lading.
“Als de HEERE het huis niet bouwt tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.”
Deze twee voorbeelden zijn van toepassing op al ons werk. Ook in de komende  verkiezingscampagne
Wanneer we God erbuiten laten, is alles wat we doen nutteloos. Dit is ook de wijze waarop de ChristenUnie Stadskanaal politiek bedrijft. Wij vertrouwen op onze God en beseffen dat wij afhankelijk zijn van Hem in alles wat wij doen.

De ChristenUnie Stadskanaal is een partij van christenen voor álle mensen in onze gemeente.
Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de gemeente Stadskanaal.

Een klip-en-klaar antwoord voor mensen met depressie, schulden, armoede of werkloosheid?
Nee.
Maar wel een sterk programma. Een visie voor Waardevol Leven; over samenleven, gezinnen en zorg. Visie voor Waardevol Werken; over economie, werkgelegenheid en meedoen.
En voor Waardevol Wonen; over voorzieningen, onderhoud en talenten.
Verkiezingen gaan immers over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over u en over ons en onze manier van samenleven.
En ja, dan zijn er nieuwe mogelijkheden en kansen.

Dat willen we graag voor het voetlicht brengen tijdens de komende campagne.
En eigenlijk is deze allang begonnen voor de ChristenUnie Stadskanaal.
Deze begon al in september 2017, toen we boven in de Maarshorstflat waren voor de startavond met als grootste onderwerp ‘wat komt er in het verkiezingsprogramma’.
Maar als aftrap naar de slotetappe van de campagne willen we samen met leden en ChristenUnie-sympathisanten starten op donderdag 22 februari met een samenzijn in Woord en gebed in de GKV te Mussel. Van harte welkom!

Frits van der Heide
Huidig en kandidaat raadslid