Speerpunten

1.   Het maximaal handhaven van de rust op zondag.

2.   Concrete projecten om de jeugdproblematiek in onze gemeente het hoofd te bieden.

3.   De mogelijkheid voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

4.   Goede en betaalbare woonruimte voor zowel jongeren, ouderen, zelfstandigen, als meerpersoonshuishoudens.

5.   Goede voorzieningen voor mensen met een handicap, met speciale aandacht voor hun vervoer en bereikbaarheid van gebouwen.

6.   Een verantwoord niveau van zorg en ondersteuning, ook na de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

7.   Eigentijdse, passende en veilige huisvesting voor het onderwijs.

8.   Het handhaven van het gratis parkeren.

9.   Het realiseren van een sporthal in Onstwedde.

10.   Aantrekkelijke winkelcentra. Ook de subkernen moeten zo veel mogelijk‘ compleet’ blijven.

11.   Voldoende mogelijkheden voor de agrarische sector om alternatieve bedrijvigheid te ontwikkelen.

12.   Regellichte zones voor bedrijven om de economie te versterken.

13.   Een ruimhartig en rechtvaardig minima- en kwijtscheldingsbeleid.

14.   Zoveel mogelijk bestrijden van gok- en drugsproblematiek.

15.   Dat burgers zich veilig voelen in onze gemeente.

16.   Een zorgvuldig milieubeheer uit eerbied voor Gods schepping.

17.   Maximale inzet voor het terugdringen van de werkeloosheid in onze gemeente.

18.   Het echte welzijn is gelegen in het handhaven van de geboden van God.