ANBI

Statutaire naam: ChristenUnie Stadskanaal
RSIN: 816802142
KvK-nummer: 02082178

Post- en bezoekadres

Secretariaat ChristenUnie
Grootakkkers 5
9502 BL Stadskanaal
Tel. 0599 616322

Doelstelling

  • De doelstelling is verwoord in de Grondslag.
  • De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het jaarverslag 2021 vindt u hier
Het jaarverslag 2020 vindt u hier
Het jaarverslag 2019 vindt u hier
Het jaarverslag 2018 vindt u hier
Het jaarverslag 2017 vindt u hier
Het jaarverslag 2016 vindt u hier
Het jaarverslag 2015 vindt u hier

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Het financiële verslag 2021 vindt u hier
Het financiële verslag 2020 vindt u hier
Het financiële verslag 2019 vindt u hier
Het financiële verslag 2018 vindt u hier
Het financiële verslag 2017 vindt u hier
Het financiële verslag 2016 vindt u hier
Het financiële verslag 2015 vindt u hier


Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Overzicht van bijdragen > €4500

Financieel verslag op basis van WFPP