Fractie

De ChristenUnie fractie in Stadskanaal bestaat uit 5 personen. Zij worden in hun werk ondersteund door een steunfractie die eenzelfde aantal leden kent. Hieronder vindt u de contactgegevens van de fractie- en steunfractieleden en hun portefeuilles.

   Fractie

                                                

Bert van Beek
Fractievoorzitter

T. 0599 454134
E-mail

Portefeuilles:

- Fractievoorzitterschap
- Openbare orde en veiligheid
  (incidenten en beleid)
- Externe vertegenwoordiging
- Bestuur en Dienstverlening
- Bestuurlijke interne en juridische
   zaken


 

                                       

Ingrid Sterenborg
Vice-
fractievoorzitter
T. 0599 331780
E-mail

Portefeuilles:

- Ruimtelijke ordening
  (omgevingswet)
- Grond- en vastgoedzaken
- Agrarische zaken
- Milieu
- Wijkontwikkeling/stads-
   en dorpsvernieuwing
- Personeel & Organisatie

 


Frits van der Heide
Raadslid


E-mail

Twitter

Portefeuilles:

- Onderwijs
- Jeugdzorg
- Theater
- Toerisme
- Sport en recreatie
- Sociale zaken (armoedebeleid,
   schuldhulpverlening, etc.)
- Informatievoorziening
- Automatisering
- Voorlichting
- Burgerzaken

     

Arjen Tamsma
Raadslid
T. 0599 637474
E-mail

Portefeuilles:

- Financiën
- Economische zaken
- Verkeer en vervoer
- Arbeidsmarktbeleid
  (participatie Wedeka)

   
 


Guurtje van der Heide

Raadslid


T. 06 55927917
E-mail

Portefeuilles:

- WMO/Volksgezondheid
- Asielzoekersbeleid
- Cultuur

 

Steunfractie

 

 

   
 

Jelmer van der Veen
Fractieondersteuner &
Eerste opvolger

T. 06 25229420
E-mail

 
   
  Tjip Douwstra

T. 0599 615477 
E-mail
 
   
 

Okko Dijkstra


T. 0599 454513
E-mail
Twitter