Fractie

De ChristenUnie fractie in Stadskanaal bestaat uit 4 personen. Zij worden in hun werk ondersteund door een steunfractie die eenzelfde aantal leden kent. Hieronder vindt u de contactgegevens van de fractie- en steunfractieleden en hun portefeuilles.   Fractie                                                 

Bert van Beek
Fractievoorzitter
Lid rekeningcommissie

T. 0599 454134
E-mail


Portefeuilles:

- Financiën
- Herindeling
- Openbare orde en
  veiligheid (incidenten en beleid)
- Externe vertegenwoordiging
- Bestuur en Dienstverlening
- Bestuurlijke interne en
  juridische zaken


 

                                       


Ingrid Sterenborg
Vice-
fractievoorzitter
Plv. Voorzitter algemene raadscommissie
Lid hoorcommissie
Lid werkgeverscommissie
Lid agendacommissieT. 0599 331780
E-mail

Portefeuilles:

- Ruimtelijke ordening
- Grond- en vastgoedzaken
- Agrarische zaken
- Milieu
- Wijkontwikkeling/stads en
  dorpvernieuwing
- Arbeidsmarktbeleid
  (participatie Wedeka)
- Personeelszaken

 


Frits van der Heide
Raadslid


E-mail

Twitter

Portefeuilles:

- Jeugdzorg
- Verkeer en vervoer
- Cultuur en Sport
- Toerisme
- Recreatie
- Sociale zaken (armoedebeleid,
  schuldhulpverlening, etc.)
- Informatievoorziening
- Automatisering
- Acquisitie
- Voorlichting
- Middenstand
- Marktzaken
- Burgerzaken

     


Okko Dijkstra 
Raadslid


T. 0599 454513
E-mail
Twitter


Portefeuilles:

- Onderwijs
- WMO/Volksgezondheid
- Volkshuisvesting
- Asielzoekersbeleid

   
   
 Steunfractie  
 
   
 

Erik Schaap
Fractieondersteuner


T 0599 855450
E-mail

 
   
 

Guurtje van der Heide
Eerste opvolger

Lid algemene raadscommissie
Plv. Lid hoorcommissie


T. 0599 332534
E-mail

 
   
  Tjip Douwstra


T. 0599 615477 
E-mail
 
   
 
Hans Wubs


T 0599 454766
E-mail
 
 
  Jelmer van der VeenT 06 25229420
E-mail