financieel jaarverslag

Financieel overzicht ChristenUnie Stadskanaal 2012


Ontvangsten                                                                     Uitgaven

Contributie afdracht                       €  1874,12               Bestuurskosten       €  347.50

Advertentie opbrengsten              €    180.00                KVK kosten               €    24.08
Giften                                                €      30.00                Bankkosten              €    68.24
                                                                                             Vergaderkosten       €     55.80
                                                                                             Representatie          €  162.98               

 Vermogen van de vereniging

Saldo per 1 januari 2012               € 3097.50
Voordelig saldo over 2012             € 1425.52

Saldo per 31 december 2012       € 4523.02

Financieel overzicht ChristenUnie Stadskanaal 2013

 

Ontvangsten (baten)                                            Uitgaven (lasten)                                                                                                                 

Contributie afdracht          €  1779,08                 Bestuurskosten       €  394,50                                                                                          
                                                                                  Campagne               €  547,66
                                                                                  Bankkosten              €   55,88                  
                                                                                  Vergaderkosten       €  269,00
                                                                                  Representatie          €   60,00      

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vermogen van de vereniging

Saldo per 1 januari 2013               € 4.523,02

Voordelig saldo over 2013            €     452,04

Saldo per 31 december 2013       € 4.975,06