Gesproken tekst Zonnepark Alteveer

Zonnepanelen.jpgdinsdag 28 mei 2019 12:11

Onderstaande tekst is namens de ChristenUnie Stadskanaal door Ingrid Sterenborg-Kooij uitgesproken op de raadsvergadering van 27 mei 2019 bij het agendapunt omtrent het te vormen zonnepark in Alteveer.

Vanavond worden wij als raad gevraagd  “Een ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) af te geven voor het project 'Onstwedde, Alteveer en Mussel, Barkelazwet, Zonnepark Alteveer'.”

We hebben ruim een jaar geleden de gebiedsvisie Stadskanaal op zon vastgesteld. Deze visie maakt het mogelijk om onder voorwaarden in de “landschappelijke zone “ zonneparken te realiseren.

We hebben kennis genomen van de onderliggende stukken, we zijn in gesprek gegaan met zowel de buurtbewoners als de aanvrager. Ook zijn we op één van de inloopavonden geweest waar de plannen werden gepresenteerd.  Om zo tot een goede afweging te komen.

Zoals u weet zijn wij een voorstander van alternatieve energie bronnen, maar hebben wij onze vraagtekens of goede landbouwgronden een juiste locatie zijn. Vandaar dat wij ook meerdere malen de “zonnelader” onder de aandacht hebben gebracht. Eerst daken en onbenutte ruimte en als laatste natuur en landbouwgronden. Nadat het plan is gepresenteerd zijn n.a.v. van de gespreken met dorpsbewoners en  omwonenden aanpassingen aan het plan gedaan om hun tegemoet te komen. Dit plan zorgt ervoor dat voor de Populieren die nu worden gekapt 6.5 ha nieuwe bomen worden geplant. En als na 30 jaar het zonnepark wordt ontmanteld het terug gebracht wordt naar de bestaande situatie dus per saldo komt er 6.5 ha meer aan bomen. Wat betreft de voorliggende plannen zal er meer diversiteit in beplanting komen wat de natuurwaarden vergroot.

Wat  nu  voor ligt is een plan waarmee wordt voldaan aan de voorwaarden wat betreft inpassing e.d. Wat voor ons moeilijk is te beoordelen is het draagvlak. We hebben voor- en tegenstanders gesproken, er liggen nu enkele contracten waarin een geldbedrag wordt geboden en waardoor het voor ons als raad lastig is te beoordelen hoe het draagvlak is. Daarom is ons voorstel om een voorlopige Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven zodat de procedure verder doorgang kan vinden. Mochten er zienswijzen komen dan kunnen die in de hoorcommissie gehoord worden. Wat betreft de lokale energiecoöperatie Alteveer is nog in ontwikkeling, ook hierover verwachten we in september mogelijk duidelijkheid.

Samenvattend: we geven nu een voorlopige verklaring van geen bedenkingen zodat de het proces door kan gaan en willen in september het opnieuw in de raad hebben als de hoorcommissie de eventuele zienswijzen hebben gehoord en er eventuele duidelijkheid over is hoe de energiecoöperatie Alteveer er uit ziet, zodat wij dan een goed afgewogen besluit kunnen nemen

« Terug

Reacties op 'Gesproken tekst Zonnepark Alteveer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.