Programmabegroting

CU-ImpactLogo-in-vierkant-RGB.jpgwoensdag 11 november 2020 14:41

Geen Algemene beschouwingen dit keer maar we willen wel een aantal algemene opmerkingen met u delen.

Als eerste de Coronacrisis. Het virus en de bestrijding hiervan heeft een ongekende impact op ons land en op ons als inwoners van Stadskanaal. Er zijn ook in Stadskanaal daardoor veel inwoners ziek geworden en zelfs overleden De zogenaamde tweede golf is er nu. De economie staat zowat stil en er is een beperkte lock down. De cijfers lijken nu te dalen maar we zijn er nog lang niet. Wij hebben het als samenleving niet meer onder controle dat maakt ons onzeker en bezorgd. We worden stilgezet bij het feit dat wij kwetsbare mensen zijn. Wij willen een ieder veel sterkte wensen die op wat voor een wijze dan ook getroffen is in deze onzekere tijd.

De ChristenUnie Stadskanaal wil u wijzen op de Bijbel en wel vanavond specifiek op Psalm 46. Leest u dit eens rustig na. Hier staat vrij vertaald, dat God ons een toevlucht en kracht is en onze hulp in moeilijke tijden. We hoeven niet bang te zijn. De Heere is met ons. Onze God is voor ons een veilige vesting. Vanuit deze Psalm maakte de bekende Reformator Maarten Luther ook het welbekende lied een vaste burcht is onze God. Wij als ChristenUnie putten hieruit hoop en vertrouwen.

Voorzitter nu dan de begroting. De financiele toestand van Stadskanaal, bij de commissievergadering op 6 oktober over de begroting hebben wij als raad unaniem aangegeven een niet sluitende begroting en meerjarenraming in te dienen bij de Provincie. Daar staan wij nu nog achter. Zoals reeds meerdere malen in de pers is geschreven is dit een krachtig signaal vanuit Stadskanaal richting het Rijk dat wij al jaren te weinig financiele middelen krijgen om de diverse taken naar behoren uit te voeren. Diverse bezuinigingsrondes hebben wij de afgelopen 10 jaar al om de oren gekregen maar nog is het niet voldoende. Ontwikkelingen in met name het sociaal domein zorgt voor de financiële verslechtering. Ook de herijking van het Gemeentefonds lijkt zeer nadelig uit te werken voor Stadskanaal. Tenslotte incidentele maar ook structurele consequenties van de coronacrisis kunnen ons nog parten spelen.

Kortom het ziet er niet best uit. Geen sluitende begroting, meerjarig diep rode cijfers, financiële reserves niet meer toereikend in 2022. Preventief toezicht vanuit de Provincie zit er aan te komen. In het ergste geval een artikel 12 gemeente. Ik wil hier alles niet herhalen wat wij tijdens de commissievergadering gezegd hebben mbt. de bezuinigingen en de ambitienota 2.0. (2021-2024) Wat ik wel wil zeggen is dat wij als ChristenUnie staan voor onze verantwoordelijkheid maar niet op deze manier en op deze termijn. We hopen samen met de andere partijen uit de raad hieraan uiting te geven. De kwaliteit van de samenleving in Stadskanaal staat op het spel. We begrijpen dat wij niet meer de volledige regie zullen hebben maar dat de Provincie ons onder preventief toezicht zal stellen en een herstelplan laat opstellen. Veel werk voor onze ambtenaren. Maar dit is in de vorm van de ambitienota 2.0 reeds grotendeels gedaan. Hier willen wij echter nu nog niet over spreken. Indien wij de opdracht van de Provincie krijgen zoals gezegd, zullen wij ons over bezuinigingen buigen. Kwaliteit van bestuur hebben wij alsmede de andere partijen in deze raad hoog in het vaandel staan. Kortom voorzitter wij gaan akkoord met het indienen van de niet sluitende begroting.

We willen nu alvast van de gelegenheid gebruik maken om College en ambtenaren, de raad en inwoners van Stadskanaal Gods onmisbare Zegen toe te wensen.

« Terug

Reacties op 'Programmabegroting'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.