Raadsakkoord en Raadsbreed College

Gemeentehuis.jpgdonderdag 19 mei 2022 09:59

De afgelopen weken is er hard gewerkt. Het resultaat is een vernieuwend, raadsbreed college, in de volksmond het ‘Knoalster model’.Als grootste partij na de verkiezingen van 16 maart hebben wij als ChristenUnie samen met informateur Bert Nederveen de afgelopen weken meerdere gesprekken gevoerd.De gesprekken werden gevoerd met alle partijen die aan hadden gegeven bestuursverantwoordelijkheid te willen dragen.Daaruit bleek dat er geen draagvlak was voor ons voorkeurscollege met het CDA.Door nu van start te gaan met dit raadsbrede college willen we opnieuw invulling geven aan onze bestuursverantwoordelijkheid. Er wachten ons grote uitdagingen.Met deze afspiegeling van de raad gaan we deze uitdagingen in gezamenlijkheid en met vertrouwen aan. Ook willen we verder invulling geven aan het versterken van de lokale democratie en de inwoners nog meer betrekken bij de politiek en het gemeentebestuur. 

Lees meer op: https://www.westerwoldeactueel.nl/2022/05/19/advies-informatiefase-stadskanaal-raadsakkoord-en-raadsbreed-college/

« Terug